U wilt een aanvraag doen?

U kunt bij ons nu ook digitaal een aanvraag doen, 
kopiëer de onderstaande vragen , zet deze in de mail naar
info@groenenwelzijn.nl met daarachter uw antwoorden.

Alléén compleet ingevulde aanvragen worden behandeld.

Achternaam aanvrager : _________________________________________________________
Voornamen aanvrager : __________________________________________________________

Uw Postcode : ________________________
Uw Huisnummer : ____________________

Uw telefoonnummer : ___________________________________________________________
Uw e-mail adres : ________________________________________________________________

U heeft 1 of meerdere inkomen(s) _______
Uw totale netto inkomen is : _____________ euro per maand

Het soort inkomen is :  
-AOW
-Combinatie Werk / Uitkering
-Pensioen
-Studiefinanciering
-Uitkering 
-Sociale dienst
-WAO
-Werk
-WIA  
-WW
-ZW
-Overig namelijk : _________________________________________________________________

U wilt het volgende aanvragen :

 - Zwemmen (éénmalig vanaf 5 jaar en voor maximaal 500,-- euro)
 - Schoolreis / Werkweek (1 keer per schooljaar per kind)
 - Nieuwe Omafiets (vanaf Voortgezet Onderwijs, éénmalig)
 - Nieuwe Chromebook (vanaf 10 jaar, éénmalig)
 - Squla
 - VerjaardagsboxCultuur of Sportvereniging
 - Kleedgeld kind (maximaal 150,-- euro per kind)
 - Kamerinrichting kind (maximaal 250,-- euro per kind)
 - Urgente financiële hulp (wij nemen contact met u op)

Achternaam kind : _______________________________________________________________
Voornamen kind : ________________________________________________________________
Geboortedatum kind : ____________________________________________________________
Geslacht kind : jongen / meisje
School kind : _____________________________________________________________________
Groep / Klas kind : ________________________________________________________________

Heeft u alles ingevuld?

Kopïeer en beantwoord de vragen en stuur deze via mail
naar info@groenenwelzijn.nl

Wij doen een eerste beoordeling en zullen de aanvraag doorzetten bij de juiste instantie.

Wij zullen u per mail uitleggen wat de voorwaarden zijn en wij houden u op de hoogte van de voortgang van de aanvraag.