Ons werkgebied

Ons werkgebied is zeer uitgebreid, kijkt u op bovenstaande kaart. Woont u binnen het oranje gebied,en behoort u bij onze doelgroep dan kunt u hulp aan ons vragen.

Onze doelgroep zijn mensen van 55+ en/of mensen met een zichtbare handicap die zelf de werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren kunnen hulp aan ons vragen.

Eigen bijdrage: Wij zijn een vrijwilligers organisatie, maar we hebben wel kosten, zoals het aanschaffen en onderhoud van tuingereedschap, klusgereedschap, benzinekosten en kantoorkosten. Daarom wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor diverse klussen. Neem contact met ons op voor meer informatie, we komen er samen wel uit.

Let op : er wordt GEEN eigen bijdrage gevraagd voor de schuldhulpbemiddeling en aanvragen.

Hulp aanvragen

Er zijn soms momenten dat het financieel wat moeilijker is, schroom niet om hulp te vragen, we kunnen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn officieel intermediair van Kinderhulp, Fonds Bijzondere Noden, Sam& , Jeugdfonds Sport & Cultuur en voor de Voedselbank.
Deze hulp is gratis, neem gerust contact met ons op.

Sam& voor alle kinderen

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Door de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter.

Kinderhulp 

 Wat is Kinderhulp?

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland in armoede. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld met tóch een fiets, een dagje uit, kleding of opleiding. Zodat ook deze kinderen het gevoel hebben erbij te horen. Nu en in de toekomst.

We helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt.

Fonds Bijzondere Noden

Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.
Alleen medewerkers van hulpverlenende organisaties die een directe hulpverleningsrelatie hebben met degene voor wie hij/zij de aanvraag doen kunnen een aanvraag bij het FBNR doen. Jeugdfonds Sport&Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.Hulp aanvragen

Schuldhulp bemiddeling

Schuldhulpbemiddeling, in samenwerking met van den Bosse Bewind voering zal een begin worden gemaakt van een schuldenoverzicht. Samen met de bewoners word een plan opgesteld en brieven geschreven naar schuldeisers. Zo krijgen de bewoners meer inzicht over hun problemen en kunnen zij weer relatief rustig de toekomst in. De schuldhulpbemiddeling is gratis. Voedselbank Rotterdam 

 De Voedselbank voorziet mensen die geen geld hebben voor boodschappen van voedselpakketten. Dit voedsel wordt niet ingekocht, maar verkregen vanuit overschotten en donaties. Hiermee wordt voedselverspilling tegen gegaan en het milieu minder belast. Dit draagt bij aan het échte doel van de Voedselbank: het helpen van mensen in nood. Zo heeft de Voedselbank oog voor voedsel en hart voor mensen.Tuinhulp

Heeft u hulp nodig om uw tuin te onderhouden? U wilt heel graag van uw tuin genieten maar door leeftijd of lichamelijk ongemak lukt het u niet meer.
Voor 55+ of mensen met een handicap hebben wij onze eigen vrijwillige tuinmannen.
Zij komen u helpen om uw heg te snoeien, onkruid te verwijderen, tegels schoon te spuiten, als u hulp nodig heeft, dan neemt u contact met ons op.

Is dit nou duur? Nee, absoluut niet zelfs.
- Heg snoeien  15,00 euro
- Onkruid verwijderen  10,00 euro 
- Snoeiwerk  15,00 euro
- Gras maaien  10,00 euro
- Hoge druk reinigen  15,00 euro
- Grote klus / Dagdeel  50,00 euroBoodschappen service

Boodschappen doen, u vind het wel leuk maar door leeftijd of handicap is het steeds lastiger en voelt u zich soms onveilig.
Weet u wat wij doen? Wij gaan gezellig met u mee. We gaan naar uw vertrouwde supermarkt en helpen u met uw boodschappen.
Wij komen u ophalen, doen de boodschappen samen met u, drinken misschien nog ergens een kopje koffie en brengen u en uw boodschappen weer thuis.
Makkelijk, gezellig en goedkoop.
Voor slechts 2,50 euro per keer gaan wij met u mee.
Maar alleen als u 65+ bent.