Hulp aanvragen

Er zijn soms momenten dat het financieel wat moeilijker is, schroom niet om hulp te vragen, we kunnen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn officieel intermediair van Kinderhulp, Fonds Bijzondere Noden, Sam& , Jeugdfonds Sport & Cultuur en voor de Voedselbank.
Deze hulp is gratis, neem gerust contact met ons op.
De duur van de aanvragen varieert van 2 dagen tot ruim een maand, u kunt ons altijd bereiken, als uw vraag bij ons binnen komt dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op, dit kunnen we ook telefonisch doen.

Kinderhulp 

 Wat is Kinderhulp?

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland in armoede. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Bijvoorbeeld met tóch een fiets, een dagje uit, kleding of opleiding. Zodat ook deze kinderen het gevoel hebben erbij te horen. Nu en in de toekomst.

We helpen kinderen individueel. Dit doen we altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen echt onze hulp nodig hebben en kunnen bij ons een aanvraag voor een kind indienen. En zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht komt.

Jeugdfonds Sport&Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.Sam& voor alle kinderen

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Door de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter.

Fonds Bijzondere Noden

Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.
Alleen medewerkers van hulpverlenende organisaties die een directe hulpverleningsrelatie hebben met degene voor wie hij/zij de aanvraag doen kunnen een aanvraag bij het FBNR doen. Voedselbank Rotterdam 

 De Voedselbank voorziet mensen die geen geld hebben voor boodschappen van voedselpakketten. Dit voedsel wordt niet ingekocht, maar verkregen vanuit overschotten en donaties. Hiermee wordt voedselverspilling tegen gegaan en het milieu minder belast. Dit draagt bij aan het échte doel van de Voedselbank: het helpen van mensen in nood. Zo heeft de Voedselbank oog voor voedsel en hart voor mensen.


Schuldhulp bemiddeling

Schuldhulpbemiddeling, in samenwerking met van den Bosse Bewind voering zal een begin worden gemaakt van een schuldenoverzicht. Samen met de bewoners word een plan opgesteld en brieven geschreven naar schuldeisers. Zo krijgen de bewoners meer inzicht over hun problemen en kunnen zij weer relatief rustig de toekomst in. De schuldhulpbemiddeling is gratis. 


Sollicitatie hulp en het maken van een CV

We hebben de afgelopen jaren ook mensen geholpen 

met het overzichtelijk maken van hun CV en het helpen met sollicitatiebrieven schrijven. Ook voor het voorbereiden op een eventueel gesprek zijn wij beschikbaar.